ANMÄLAN - Beställning av kurser och presentkort

Uppdaterad 2017-10-26Anmälan till kurserna och beställning av presentkors görs via e-post.


odlingskurser@gmail.com 


Ange:

Kursnummer
Namn
Adress
Personnr/Org.nr

Kursdeltagarens namn

Fakturering sker elektroniskt om inte annat önskas. 

Pris: Inklusive lättare förtäring och kaffe 700:- inkl. moms/person och kurs om ej annat anges.

För enskild grupp, föreningar, skolor eller företag begär offert. Anmälan är bindande.


~ ~ ~


Beställning av presentkort görs även det på e-post odlingskurser@gmail.com.

Ange om det skall vara till en specifik kurs, ange då kurs.nr. eller valfri kurs. Namnet på kursdeltagaren och faktureringsadress. Faktura och presentkort skickas elektroniskt om inte annat önskas.