ANMÄLAN - Beställning av kurser och presentkort

Odlingskurser och workshops i Tyras Trädgård 2019 - Uppdaterad 2018-11-13Anmälan till kurserna och beställning av presentkors görs via e-post.

OBS!15 januari kommer kursutbudet publiceras, först då kan beställning och kursanmälan göras. Vill du ha information skickat till dig så fort kurserna släpps så skicka en Intresseanmälan till odlingskurser@gmail.com


odlingskurser@gmail.com 


Ange:

Kursnummer
Namn
Adress

Kursdeltagarens namn

Fakturering sker elektroniskt om inte annat önskas. 

~ ~ ~


Beställning av presentkort görs även det på e-post odlingskurser@gmail.com.

Ange om det skall vara till en specifik kurs, ange då kurs.nr. eller valfri kurs. Namnet på kursdeltagaren och faktureringsadress. Faktura och presentkort skickas elektroniskt om inte annat önskas.