ANMÄLAN - Beställning av kurser och presentkort

Odlingskurser och workshops i Tyras Trädgård 2019 - Uppdaterad 2019-01-14Anmälan till kurserna och beställning av presentkors görs via e-post.


odlingskurser@gmail.com 


Ange:

Kursnummer
Namn
Adress
Telefonnummer

Kursdeltagarens namn

Fakturera på kursavgiften skickas ut i samband med anmälan och den skickas ut elektroniskt. 


~ ~ ~


Beställning av presentkort görs även det på e-post odlingskurser@gmail.com.

Ange om det skall vara till en specifik kurs, ange då kurs.nr. eller valfri kurs. Namnet på kursdeltagaren och faktureringsadress. Faktura och presentkort skickas elektroniskt om inte annat önskas.